Dekanın Mesajı

  • DEKANIN MESAJI

                      


                 2009 yılında kurulan fakültemizde Geleneksel Türk Sanatları, İç mimarlık ve Çevre Tasarımı, Gastronomi ve Mutfak Sanatları,  Grafik Tasarımı ve Müzik bölümlerinin yer alması planlanmıştır. Güzel Sanatlar Fakültesi sanatta, bilimde ve teknolojideki gelişmeleri takip ederek, evrensel değer ve düşünceye sahip, ülke ve dünya kültürüne katkı sağlayacak bireyler yetiştirme hedefiyle kurulmuştur. Zengin bir kültürel mirasa sahip olan ülkemizde özellikle sanat ve tasarım alanlarına kültürel değerleri entegre edebilen ve toplumsal sorumluluklarının bilincinde nitelikli bireyler yetiştirme misyonunu üstlenen fakültemiz, üstlendiği çeşitli sosyal sorumluluğun bir gereği olarak hayatın içinde bir fakülte olmayı hedeflemektedir.

                Bu doğrultuda fakültemizde katılımcı ve yenilikçi bir yönetim anlayışıyla evrensel değerleri esas alarak bölge ve ülke kültür sanatına katkıda bulunmak amaçlanmaktadır. Henüz kuruluş aşamasında olan fakültemizde, belirlenen hedeflere ulaşabilmek için öncelikli olarak ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan fakültelerin eğitim-öğretim kalitesini yakalayabilecek ve fakültemizde özgün sanatsal kimlik oluşturabilecek potansiyele sahip bir öğretim elemanı kadrosu oluşturulmaktadır.

                Tokat yöresinin kültürel zenginlikleri, nitelikli akademik kadromuzun bilgi ve deneyimleri ve çağdaş, katılımcı, gelişime açık ve dinamik bir eğitim yaklaşımının bünyesinde harmanlanacağı fakültemiz güzel sanatlar eğitiminde bir ekol haline gelecek, geleneksel ve modern uygulama teknikleri ile yaratıcılığı birleştirerek yerel, ulusal ve uluslararası sanatsal faaliyetlerde adını duyuracaktır.

                                                                                                                                                                         Dekan Vekili

                                                                                                                                                           Prof. Dr. Nuray KIZILASLAN

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taşlıçiftlik Yerleşkesi Tokat / TÜRKİYE Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.