Geleneksel Türk Sanatları Bölümü

  • Geleneksel Türk Sanatları Bölümü
  • Tanıtım

GELENEKSEL TÜRK SANATLARI BÖLÜMÜ

Geleneksel Türk Sanatları Bölümü 2012 yılında üniversitemizin Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. Geleneksel Türk Sanatlarının bilimsel araştırma yöntemlerinden yararlanarak yaşatıp, korumak ve tüm dünyaya duyurmak bölümün temel amacıdır. Bu çerçeveden binlerce yıllık geçmişe sahip olan Türk toplumunun kendine özgü kültür ve sanat ürünlerinden esinlenerek yeni ürünler tasarlamak, alan araştırmaları yapmak, bu araştırmalardan elde edilen verilerden ve günümüz teknolojisinden yararlanarak toplumun ihtiyacı olan ve ekonomiye katkı sağlayacak yeni tasarımlarla üretimin yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.  

Açılması öngörülen bu bölümde her biri birer kültür ürünü olan Geleneksel Türk Sanatlarının öncelikle lisans öğrencisine tanıtılması ve bundan yola çıkarak öğrencilerin bu materyallerle özgün tasarımlar yapması sağlanacaktır. Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, sanat formasyonu alarak görme ve algılama yetisi kazanan, geleneksel değerleri araştıran, saptayan, koruyan ve sanatsal kimliği ile çağdaş anlamda ileri götürmeyi hedefleyen ve özgün yaklaşımlar getirebilen yaratıcı bireyleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Kültürel birikim bakımından Tokat ve çevresi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü için ideal bir yapıya ve konuma sahiptir. Geleneksel Türk Sanatlarının bölgede hala hayatın içinde varlığını sürdürmesi ve bu eserlerin kentte bulunan müzelerde sergileniyor olması bölgeyi bölüm için eşsiz bir konuma getirmektedir. Tokat, Türk Kültür ve Sanatının tanıtılması, pazarlanması ve Dünya kültürü ile bütünleşmesi için de doğal bir ortam oluşturmaktadır. Dolayısıyla Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, çağdaş eğitim anlayışının gereği olarak akademik düzeyde verilecek sanat eğitimi yanında, Tokat ve çevresinin tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerinden de yararlanarak Türk Kültür ve Sanatının tanıtılmasını da amaçlanmaktadır. Yukarıda sıralanan amaçlar doğrultusunda şekillenecek eğitimle, ilgili alanlarda ihtiyaç duyulan, araştıran, düşünen, sorgulayan, sosyal, toplumun estetik zevklerini yönlendirebilecek bilinçli ve nitelikli sanatçı/tasarımcıları yetiştirmesi bölümün temel hedefidir.

 

MİSYON

Bilimsel araştırma yöntemleriyle Türk Sanatlarını tüm dünyaya duyurmak, çalışmalarla yeni ürünler tasarlamak, alan araştırmaları yapmak programın amacıdır. Sanatsal, kültürel gelişmeler ışığında bilime sağladığı katkılarla, Türk sanatını yetkin ve etkin bir şekilde ortaya koyan sanatçılar yetiştirmek. Aynı zamanda köklü Türk kültürünü benimsemiş, geçmişten gelen birikimle geliştirmek, tanıtmak, kültürel değerleri koruyarak, çağdaş sanat anlayışını da benimseyerek nitelikli sanat eğitimi sağlamaktır. 

VİZYON

Bölgesel özelliklere göre yapılacak çeşitli kültür-sanat faaliyetleriyle Türk Kültürünü tanıtmak, ortak noktalara vurgu yaparak, kültürler arası etkileşimin gerçekleşmesine yönelik çalışmalarla Türk sanatını araştıran, düşünen ve üreten nesillerin geleceğe hazırlandığı bir bölüm olmaktır.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taşlıçiftlik Yerleşkesi Tokat / TÜRKİYE Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.