Grafik Tasarımı Bölümü

  • Grafik Tasarımı Bölümü
  • Tanıtım

GRAFİK TASARIMI BÖLÜMÜ

Günümüzde her alanda yaşanan bilimsel, teknolojik, kültürel ve ekonomik gelişmeler, bütün sektörleri etkilemekte ve bu durum doğal olarak mesleki eğitimi de yakından ilgilendirmektedir. Görsel ve işitsel teknikler ve medya yapımcılığı sektöründe yaşanan hızlı ve teknolojik gelişmeler Grafik Tasarım alanını doğrudan etkilemektedir. İnsanlar arası iletişimi sağlayan araçlardan biri olan grafik sanatı, bu anlamda önemli bir yere sahiptir. Grafik Tasarımın temel işlevi bir mesajı iletmek, bir ürün ya da hizmeti tanıtmaktır, teknolojik gelişmeler ise görsel dilin yeniden sorgulanması gündeme getirmektedir. İşte Grafik Tasarım Bölümü, bu doğrultuda şekillenecek eğitimle,  ilgili alanlarda ihtiyaç duyulan, araştıran, düşünen, sorgulayan, sosyal, toplumun estetik zevklerini yönlendirebilecek bilinçli ve nitelikli sanatçı/tasarımcıları yetiştirmeyi hedef edinmektedir.

Gelişen teknolojiyle de sıkı ilişki içinde, sürekli değişim ve gelişim halindeki Grafik Tasarım Bölümü gençlere ortaya çıkan yeni iş alanlarında yer edinme avantajı sağlarken, henüz öğrencilik aşamasında ders kapsamında ortaya çıkarılan ürünlerin (başta ulusal ve uluslar arası yarışmalar olmak üzere) değerlendirilmesini de amaçlamaktadır. Böylece henüz öğrencilik aşamasında üreten ve ürettiklerini toplumla paylaşan öğrencilerin özgüveni artarken, kendisini, fakülte ve üniversitesini, şehrini, hatta ülkesini farklı alanda tanıtma olanağı da bulacaktır.

Amacımız;

  • Yaratıcılıkta sınır tanımayan,
  • Olaylara ve çevreye karşı bakış açıları farklı ve duyarlı olan
  • İyi gözlem yeteneği olan ve yaşamdaki ayrıntıları fark edip yorumlayabilen,
  • Yaptığı işi ve seçtiği mesleği seven,
  • Başarılı ve disiplinli çizim yeteneğine sahip olan ve bu yeteneğini daha da ileriye götürebilen,
  • Etkili iletişim becerileri olan,
  • Reklam, pazarlama ve tanıtım ile ilgili yayınları, teknolojik gelişmeleri takip eden ve bunları işine olumlu anlamda yansıtabilen tasarımcı bireyler yetiştirmektir.

Bu amaçlar doğrultusunda Grafik Tasarım Bölümünde ambalaj  grafiği, desen, animasyon, televizyon jenerikleri, web tasarımı vb geniş bir yelpazede uygulama alanı bulabilecek düzeyde eğitim verilmesi hedeflenmektedir.

 

Grafik Tasarım Bölümünün açılması ile birlikte yaklaşık 600.000 bin nüfusa sahip Tokat ili ve çevresi için ilgili sektörlerde ihtiyaç duyulan yetişmiş eleman açığının karşılanması mümkün olacaktır. Ayrıca Tokat ilinde bulunan Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi ile Meslek Lisesi Grafik Bölümü mezunlarının illerinde eğitimlerine devam etme olanağı da doğacaktır.  Tokat ilinde son dönemde sanayi ve hizmet sektöründeki gelişmeler dikkate alındığında bölüm mezunların bölgelerinde iş bulmaları ve istihdamları da mümkün olacaktır.  Ancak halen alanında yetkin, yaratıcı ve iş potansiyeli yüksek kurumların henüz sayıca sınırlı düzeyde olmasına bağlı olarak yörede staj imkanının kısıtlı olması ve ülkemiz genelinde öğretim üyesi açığı bölüm açısından sıkıntı oluşturabilecek mahiyettedir. Fakat ÖYP programından yararlanarak, Çorum ve Samsun gibi sanayileşmiş illerdeki işletmelerden katkı alarak bu sorunların rahatlıkla aşılabileceği düşünülmektedir.  

Grafik Tasarım programında lisans öğrenimini başarıyla tamamlayan öğrencilere “Grafik Tasarımcısı - Grafik Sanatçısı” unvanının verilmesi öngörülmektedir.

Bölüm mezunları;  reklam ajanslarında, matbaalarda, özel ve resmi kuruluşların reklam ve tanıtım birimlerinde, medya kuruluşlarında sanat danışmanı veya grafik tasarımcı olarak; illüstrasyon, animasyon, reklam fotoğrafçılığı, web tasarımı, video-film, sinema, etkileşimli çoklu ortam, masaüstü yayıncılık gibi alanlarda görev alabilirler. Bunların yanı sıra, kendi işletmelerinde ya da serbest sanatçı olarak da çalışabilecekleri gibi, öğretmenlik sertifikası alanlar ise resmi ya da özel öğretim kuruluşlarında sanat eğitimcisi olarak görev alabileceklerdir.

Her türlü görsel bildirimin ve iletişimin kurulmasında etkin rolü olan Grafik Tasarımcısının hemen her sektörde çok geniş istihdam alanları bulunmaktadır.

  

MİSYON

İyi gözlem yeteneğine sahip ve yaşamdaki ayrıntıları fark edip yorumlayabilen, etkili iletişim becerisine sahip,teknolojik gelişmeleri yakından takip eden, reklam, pazarlama ve tanıtım sektörlerindeki gelişmelerin farkında olan, kendini sürekli yenileyen ve geliştiren tasarımcı/sanatçı bireyler yetiştirmektir.

 

VİZYON

Grafik Tasarım olgusunun, toplumda anlamını bulmasına destek olan örnek bir bölüm olmaktır. Bu doğrultuda kendini sürekli yenileyen ve geliştiren bireyler yetiştirmek üzere iyi gözlem yeteneğine sahip, yetenekli ve başarma kararlılığı olan öğrencilere, Grafik Tasarımı Bölümü mesleki hedeflerine ulaşma imkanı sunmaktadır.

sanat bilinci yaratmaktır. Yaratıcı birer sanatçı adayı yetiştirmektir.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taşlıçiftlik Yerleşkesi Tokat / TÜRKİYE Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.