İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

  • İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü
  • Tanıtım

İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ

İç mimarlık ve çevre tasarımı bölümü 2012 yılında üniversitemizin Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. Programın temel amacı; yaratıcı ve yaşanabilir iç ve dış mekânlar tasarlayan, planlayan ve detaylandıran, bir mekanı mobilya, renk, doku, malzeme ve teknik açıdan uygun donanımlar kullanarak tasarlayan, gerekli bilgi ve becerilerle donatılmış çağdaş İç mimar ve çevre tasarımcısı yetiştirmektir. İç mimar ve Çevre tasarımcısı mekan organizasyonuna yeni ve ek çözümler getirmek amacı ile yetiştirilir. Bir meslek insanı olarak, insan-ekipman-mekan sorunlarını alışılmış biçim ve ölçülendirmelerin ötesinde temel değerleri, etken faktörleri ve estetik değerleri ile ele alarak günümüz ve gelecek kaygısı ile araştırır. Malzeme ve teknoloji alanındaki gelişmeleri mekana uyarlar.

Bu hedefler doğrultusunda, iç mimarlık ve çevre tasarımı bölümünde eğitim alan bireylerin kalifikasyonları aşağıdaki gibi sıralanabilir;

  1. Başarılı ve yaratıcı İç Mimarlık çalışmaları yapabilecek ölçüde temel bilgi birikimini kazanmış olmak.
  2. Çalışmalarında güncel sosyo-ekonomik, kültürel, sanatsal ve teknik gelişmeleri değerlendirebilmek.   
  3. Araştırma yeteneğine sahip, yaratıcı, mesleki bilgi ve kültür yönlerinden donanımlı bir eleman olarak başarılı tasarımlar yapabilmek.
  4. Alanındaki gelişmeleri analiz ederek mesleki çizgisini oluşturan, görüşlerini kişi veya kurumlara aktarıp tartışabilen bir şekilde yetişmiş olmak.
  5. Tasarım ve uygulamada ekip çalışmalarında uyumlu, çok yönlü ve bilinçli olarak yer alabilmek.
  6. Mesleki sorumluluğa etik değerlere ve öğrenimini hayat boyu sürdürme bilincine sahip olmak.

Bu kapsamda, bölüm programından mezun öğrenciler, iç mekânların tadilatı, tamiratı, işlev değişikliği, yenilenmesi, donatımı ve sürdürülebilirliği için, gerektiğinde yapı üretim sürecinde birlikte çalıştığı diğer uzmanlarla beraber, teknik gereksinimlerle uyumlu projelendirme, uygulama, danışmanlık gibi hizmet konularında hem kamu kurum ve kuruluşların farklı birimlerinde hem de özel sektörün ilgili alanlarında çalışma olanağına sahiptirler.

 

 

 

MİSYON

İç mekan ve yakın çevrelerini kullanıcı konforu odaklı tasarlayan, tasarımlarında fonksiyonellik ile estetiği harmanlayabilen, yaşanılabilir ve sürdürülebilir mekanlar yaratmaya odaklı ve doğal etmenler ile bütünleşik çalışmalar yapabilecek bilgi ve becerilere sahip 'İç mimar ve çevre tasarımcıları' yetiştirmek.

 

VİZYON

Öğrenciler ve akademik kadromuzun ortaklığında Gaziosmanpaşa Üniversitesinin de desteğiyle, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde çağdaş ve evrensel tasarım ölçütlerine uygun proje ve akademik çalışmalar geliştiren bir bölüm olmak ana hedefimizdir.

 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taşlıçiftlik Yerleşkesi Tokat / TÜRKİYE Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.